Ansökningsformulär
Välkommen till vår personalportal! Portalen är ett viktigt verktyg i arbetet med att rekrytera och koordinera personal och volontärer inför och under Yrkes-SM 2018.

Information du registrerar i portalen kommer inte användas till annat ändamål än schemaläggning och kommunikation kopplat till Yrkes-SM om du inte samtyckt till annat.

Efter att du fyllt i detta formulär kommer du få ett inlogg till en sida där du sedan tackar ja eller nej till olika pass. Du väljer alltså inte vilka tider du ska arbeta här. Däremot anger om du kan arbeta innan, under eller efter evenemanget.

Tack för att du vill vara med och bidra till att göra Yrkes-SM till ett fantastiskt evenemang!
Personuppgifter Bakgrund Grupper Bekräfta Kvitto
Var vänlig och se till att kontaktinformationen är korrekt så att vi enkelt kan komma i kontakt med dig.
Personuppgifter
Kontaktinfo: